Vi tänker att utveckling börjar med en insikt. Ibland går vägen direkt till en medveten och effektfull handling med uppnådda mål direkt, ibland inte. Ibland förstår vi att vi behöver göra någon förändring men insikten om vad har ännu inte kommit. Ibland kan en som individ eller organisation behöva lite stöd på vägen och här hjälper vi på Lingsight gärna till. Vi har ett extra gott öga till att utveckla organisationers möten, men det som händer i mötesrummet är ofta en spegling av vad som pågår även utanför mötesrummet. Så vi finns som stöd i både det lilla och stora sammanhanget.

När vi hjälper företag och organisationer att skapa effekt i sina möten arbetar vi med både kulturen och strukturen. Att skapa tydliga ramar för hur möteskulturen ska fungera och vilken mötesstruktur som ska finnas. Men inte bara det, vi lyfter även mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för att nå sina mål snabbare och för ökad kvalitet. Att skapa en medvetenhet om varför organisationen överhuvudtaget har möten – vad målet är med de olika mötena i relation till vart organisationen är på väg. Så att det hänger ihop.

Varför alla dessa möten?
Medarbetare och organisationer tillbringar stor del av sin arbetstid i möten. Undersökningar visar att 4 av 5 interna kommunikationskanaler är mötesbaserade. De visar också att möten i snitt upptar 30 procent av en organisations tid och resurser. Är du chef upptar det 50-80 procent av arbetstiden. Av dessa möten saknar 50 procent ett tydligt syfte och mål. Att ha möten utan syfte och mål är som att navigera utan karta; det är tidskrävande, svårt och ineffektivt.

Våra tjänster

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina möten
Vi som mötesstrateger hjälper dig att kvalitetssäkra dina möten, att dels skapa en effektfull möteskultur- och struktur och dels lyfter vi mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för att nå dina mål snabbare och med ökad kvalitet över lång tid. Vi anser att varje möte ska ge effekt. Gör det inte det för dig och din organisation idag? Tänk om och med vår hjälp kan du bli HelVis, DelVis och mötesstrateg.  Läs mer om våra tjänster »