HELVIS2

Kvalitetssäkra dina möten och bli HelVis med oss!

Lingsight erbjuder metoder och konkreta verktyg för att skapa effektfulla möten med hög kvalitet både vad gäller möteskulturen och strukturen. Vi utgår från vår egenutvecklade modell HelVis.

HelVis är modellen för medvetna, hållbara och kvalitetssäkrade möten. Det är en strategisk process som ger din organisation verktyg och metoder för att arbeta med mötet som ett strategiskt verktyg för förändring och utveckling. HelVis innebär att vi processleder dig och din organisation genom delarna kartläggning av nuläge och önskat nyläge, mötescoaching, strategi samt uppföljning av önskat läge. Processen tar mellan 7-10 månader att genomföra.

Tillsammans med dig som kund börjar med att kartlägga och analysera de möten som organisationen har idag och tittar på möten utifrån de tre olika perspektiven typer av möten, nivåer av möten och människorna i mötena. Efter att vi kartlagt nuläget och skapat ett önskat nyläge ger vi mötescoaching. Det kan handla om bättre mötesteknik eller testa olika metoder för en chef eller projektgrupp. Efter mötescoachingen avslutar vi med att lägga upp en strategi för att göra nyläget hållbart över tid och så avslutar vi med uppföljning – hur har det gått och är det något vi behöver justera?

Vill du veta mer om HelVis? Anmäl intresse i formuläret nedan.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt meddelande