Våra tjänster

Medarbetare och organisationer tillbringar stor del av sin arbetstid i möten. Undersökningar visar att 4 av 5 interna kommunikationskanaler är mötesbaserade. Det visar också att möten i snitt upptar 30 procent av en organisations tid och resurser. Är du chef upptar det 50-80 procent av arbetstiden. Av dessa möten saknar 50 procent ett tydligt syfte och mål. Att ha möten utan syfte och mål är som att navigera utan karta; det är tidskrävande, svårt och ineffektivt.

Vi på Lingsight hjälper dig att kvalitetssäkra dina möten, att dels skapa en effektfull möteskultur- och struktur och dels lyfter vi mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för att nå dina mål snabbare och med ökad kvalitet. Vi riktar oss till dig som mötesledare och er som organisation och företaget. Våra metoder bygger på lärandets principer för förändring och utveckling. Vi har många års erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete och spetskompetens inom metakommunikation och beteendevetenskap.

Vi anser att varje möte ska ge effekt. Gör det inte det för dig och din organisation idag? Tänk om och med vår hjälp kan du bli HelVis, DelVis och mötesstrateg.

HelVis
Att som kund bli HelVis, det vill säga att skapa hållbarhet och medvetna möten, uppnås genom att kunden tillsammans med oss arbetar sig igenom en process bestående av delarna uppstart, kartläggning av nuläge och önskat nylägemötescoachingstrategi samt uppföljning av önskat läge. Processen tar mellan 7-10 månader att genomföra och anpassas efter om det är en hel organisation, en avdelning eller enhet som behöver kvalitetssäkras. Läs mer »

DelVis
Du som kund kan även välja att bli DelVis och då välja utvalda delar av HelVis, så som kartläggning av nuläge, mötesobservation, workshops med anpassade teman eller mötescoaching. Läs mer»

Mötesstrategutbildning
Vår mötesstrategutbildning är en tvådagars upplevelsebaserad ledarskaps- och organisationsutbildning. Den riktar sig till dig som vill kvalitetssäkra dina och din organisations möten. Läs mer»

Mötesledare och moderator
Vid större sammankomster eller events kan det vara en fördel att ha en person som kommer utifrån som mötesledare eller moderator. Vi som mötesledare och moderator ser till att de olika delarna skapar en tydlig helhet, håller den röda tråden, presenterar föreläsare och ställer frågor så att eventet blir så givande som möjligt för deltagarna. Som mötesledare och moderator bidrar vi till att skapa en trygg, positiv och inspirerande miljö.

Tillsammans med dig som uppdragsgivare går vi igenom mål och syfte med mötet eller eventet och vi utformar sedan insatsen efter dina önskemål. vi har erfarenhet av att vara mötesledare och moderator i olika sammanhang, dels från tidigare roll som projektledare och förtroendevald och dels i olika uppdrag som omfattar möten och events av varierande storlek och för olika branscher.