Bli mästare på möten.

 Vår mötesstrategutbildning är en tvådagars upplevelsebaserad ledarskaps- och organisationsutbildning. Den riktar sig till dig som vill kvalitetssäkra dina och din organisations möten.

Att kvalitetssäkra era möten handlar om att varje möte ska ge effekt. Genom att fokusera på att varje möte ska göra nytta och leda till förändring och förbättring, så kommer belastningen på både medarbetare och organisationen som helhet att minska och kvaliteten öka. Vi tror på vikten av att skapa en god balans mellan kultur och struktur och vi tror också på mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för utveckling. En organisation som har en strategi för sina möten kan förbättra sina resultat betydligt. Under utbildningen får du reda på hur du gör detta.

Målgrupp

Möten är en ledningsfråga och därför riktar sig denna utbildning till dig som befinner dig i en ledande position på din arbetsplats eller som leder många möten.

Innehåll

Under utbildningen få du som deltagare verktyg för att leda effektfulla möten. Teori och praktik varvas och du kommer få hemuppgift mellan de båda tillfällena. Allt för att du själv ska kunna utveckla din organisations befintliga möteskultur och struktur till det bättre och bli det utvecklings- och framgångsverktyg det har potential att vara.

Utbildningen tar upp följande:

 • Mötesledarens roll och ansvar
 • Målstyrning, planering och strategi
 • Att göra en nulägeskartläggning
 • Verktyg för dig som mötesstrateg
 • Mötesmetoder genom praktiska övningar

Mål och syfte

Mötesstrategutbildningen är till för dig som vill jobba med mötet som ett strategiskt verktyg för utveckling. Vi utgår från dina behov och önskemål och tillsammans skapar vi din och din organisations mötesstrategi. Målet är att göra det enklare att planera, genomföra och utvärdera dina möten här och nu och i ett långsiktigt perspektiv.
 Efter utbildningen leder du och din organisation framgångsrika och effektfulla möten.

Genomförande

Utbildningen består av två utbildningsdagar fördelat på två tillfällen:

Dag 1: 

Grunden för framgångsrika möten 

 • Vad krävs för att skapa framgång genom möten?
 • Att driva förändringsarbete – lägg ut kursen
 • Mötet som verktyg för utveckling – strategisk, taktisk och operativ nivå

Hemuppgift mellan dag 1 och 2.

Dag 2: 

Lär dig konsten att leda möten

 • Konsten att leda ett möte
 • Mötesteknik och mötescoaching
 • Olika möten och mötestyper

Att skapa en hållbar möteskultur och struktur

 • Integrera mötesstrategin i ordinarie verksamhet – att befästa en ny struktur och kultur

Pris: 4 995 kr exkl moms

Kolla in vår evenemangskalender för att se aktuella utbildningsdatum, läs här