paskbildDet finns många sätt att förbättra era möten på.
Här är Häxan & Fyrens digitala påskägg med 3 tips för bättre möten:

1. Förlägg era möten till 45 minuter

Nästa gång du gör en mötesinbjudan, boka in mötet på 45 minuter istället för 60 min som ofta är en vanlig mötestid. Dels är 45 minuter en lagom tid för att orka hålla koncentrationen och dels för att många bokar in möten på en timme men är ofta klara innan det och sitter kvar till mötestiden är slut. Gå istället tillbaka och börja genomför det mötet beslutade om.

2. Inför ett gemensamt namn och spelregler för korta, snabba möten

Inför ett namn och spelregler för era operativa möten som går ganska snabbt, det vill säga sådana möten som sker i det dagliga där saker behöver stämmas av eller få ett snabbt svar på, för att driva verksamheten vidare.
Varför då? Jo, för att då vet alla att vad som förväntas på sådana möten, att fokus är att avhandla den enskilda uppgiften, det är avgränsat och tar upp relativt liten del av min tid.

3. Visualisera strategiska mål i era mötesrum

För att i det dagliga påminna er om varför ni gör det ni gör i organisationen, sätt upp en bild vid ditt skrivbord eller i ert mötesrum som symboliserar era strategiska mål. På så sätt omsätt dessa mål i den dagliga verksamheten, och kanske gör det lättare att avgöra vilket beslut som ska fattas under nästa möte, eller vad som måste göras efter nästa möte, för att dessa mål ska uppnås? Bäst är om ni tillsammans tar fram denna bild gemensamt.