Stina Dabrowski LundbergPå stora mötesdagen deltog Stina Lundberg-Dabrowski som en av föreläsarna. Stina har jobbat som journalist, varit programledare och professor vid Dramatiska Institutet och har mångårig erfarenhet av att träffa och möta andra människor. Därför var det inspirerande att höra vad hon hade för tips och trix att dela med sig av.

Det första hon inleder med är dock att säga att ”studenterna tror alltid att jag ska avslöja trix och former för dem. Men det finns ju inte några sådana. För det är en mänsklig relation det handlar om och då finns inga trix utan är en relation och väldigt mycket känslor”.

Hon pratar om vad som är det viktigaste i en intervju och menar att det allra viktigaste är att lyssna och att den bästa frågan är en följdfråga. Men även att använda sig av det personen sagt så att hen känner sig lyssnad på. Hon lyfter även vikten av att fundera över vad man själv vill veta, ofta är det det som andra är intresserade av.

Mycket av det hon sa är tänkvärt även när det gäller våra möten. Här är en sammanfattning av vad vi tog med oss av Stinas tips som kan användas för att förbättra våra möten:

Var närvarande – att vara närvarande i en intervju gör att personen du möter känner sig sedd. Detta är minst lika viktigt i våra möten, att vara närvarande och se personerna på mötet.

Var förberedd – lika viktigt som att förbereda sig inför en intervju är det att förbereda sig inför ett möte och, se till att även deltagarna är förberedda.

Lyssna – att bli lyssnad på blir vi glada av. Ställ gärna en följdfråga som visat att du har lyssnat och ställ öppna frågor som t ex varför och hur. Detta funkar även utmärkt som mötesledare att göra.

Våga vara dig själv – i en intervju vill vi träffa en människa och någon som vi gillar och som vågar vara operfekt. Samma gäller för mötet, var dig själv och våga testa nytt, det finns inget som är perfekt.