1

Du ska alltid arbeta utefter en strategisk metod
Du ska inte ha möten när andan faller på utan du ska ha en plan för vilka typer av möten som ska genomföras och varför de ska
genomföras. Mötet ska bidra som en viktig del i ditt arbete, inte ta tid från det.

2

Du ska alltid ha ett väl genomtänkt syfte och mål
Finns det inget tydligt syfte och mål med mötet, ta då en fika istället. Fika är dessutom en bra teambuildingaktivitet.

 

3Du ska alltid se till att mötesdeltagarna är väl förbereda
Det betyder att du ska vara säker på att det inte är en slump vem som kommer på ditt möte och att de som kommer vet vad som
förväntas av dem.

4
Du ska alltid avsluta ett möte när ett möte är slut 

Hur länge behöver mötet pågå? Ofta bokar vi in en timme för ett möte, men vi är klara redan efter 35 min. Avsluta då mötet och ge tid för
annat, som t ex reflektion.

5
Du ska alltid analysera resultatet av mötet 

Det kan gömma sig dolda fel som gör att mötet inte blir som du har tänkt dig. Analysera vad resultatet blev av ditt möte och om du
uppnådde det du ville? om inte, fundera på hur du kan förbättra till nästa gång.

6Du ska aldrig kalla till ett generellt möte 
Om du kallar till ett möte så är det för att något ska uträttas eller beslutas. Ha hellre fler korta, effektiva möten än färre stora tunga möten.

 

7Du ska missionera om mötesmetoder som funkar bra till alla dina kollegor
Varje lyckat möte som genomförs är en vinst på något sätt, för individen och för organisationen. Det finns alltid lärdomar att dra och ju fler som tar del av framgångsfaktorerna, desto bättre och effektivare blir organisationen.Ju fler som förstår vad det är som gör ett möte bra och vad det bidrar till, desto effektivare och roligare blir arbetet.

8Du ska aldrig sluta lära!
Vi lär oss hela tiden. Så är det även med möten. Funkar inte möten som du håller eller går på idag? Våga prova något nytt, tänk om, testa
och sluta aldrig att utveckla och utvecklas.

9

Du ska alltid säkerställa att rätt personer är med
 Detta kan du göra genom att förtydliga roller. Person A är med för att bidra med X. Person B och C är med för att de måste höra A och sprida vidare. För det som inte deltar så är det oerhört värdefullt, om många känner till att mötet äger rum och varför. Transparens är viktigt för att kunna följa upp och kvalitetssäkra möten.

10 Du ska alltid följa upp och återkoppla
Skicka ut mötesanteckningar direkt efter mötet. Summera och följ upp mötet. Skicka ut mötesanteckningar direkt efter möte och sätt deadlines och låta alla veta vem som är ansvarig för vad.