I en Gallupundersökning för några år sedan var det så få som 16 procent som sa sig vara aktivt engagerade i sitt arbete. 11 procent var dessutom aktivt negativa till sitt arbete medan de övriga, hela 73 %, visade sig gå till jobbet utan att känna något särskilt alls för sitt arbete.

Företaget &frankly, som arbetar med att ta fram verktyg för att driva engagemang på arbetsplatser, säger så här om detta: ”det här är såklart en tuff insikt för många företag. Det finns också en ljusning i mörkret, men för att få medarbetarna att lägga i den där extra växeln krävs att man också förstår vilka faktorer som leder till ökat engagemang. Tittar man på forskningen kring engagemang så är det några drivkrafter som återkommer och som överlappar respektive studie:

Foto: &Frankly

Foto: &Frankly

  • Välmående
  • Samarbete
  • Bekräftelse
  • Stolthet
  • Utveckling
  • Riktning
  • Ledarskap

Att öka engagemanget på arbetsplatsen handlar om att ge medarbetarna rätt förutsättningar. Att prioritera en medarbetarupplevelse på samma sätt som man gör med kundupplevelsen. Att vara mer personlig och relevant i mötet med kunden har länge varit en sanning. Det måste vi också fokusera mer på när det kommer till medarbetarupplevelsen.”

Läs mer om &frankly och de sju drivkrafterna som bygger engagemang här (chef.se) >>

Så hur gör du då för att vara personlig och relevant?
Hur gör du för att till exempel lyfta samarbetet på din arbetsplats, skapa en plattform för och av välmående medarbetare och som känner stolthet att få vara en del av din organisation? Om du nu inte har svar på detta, utan snarare sitter och funderar ”Är alltså inte min personal engagerade? Trivs de inte?” Då kan det faktiskt vara dags att börja lyssna in vad var och en av medarbetarna har för tankar och ideer på vad de behöver och önskar sig för att trivas och känna engagemang.

Brainwriting – en metod att börja med
För att skapa delaktighet och få alla involverade finns många metoder, ett bra sätt är »brainwriting«. Metoden går till så här: Precisera frågan eller frågorna så mycket du kan så du får fram förslag som är både relevanta och genomförbara baserade på faktorer som t ex kostnad och omfattning. Låt alla deltagare sedan skriva ned sina ideer och förslag på egen hand först. Därefter möts alla och går igenom förslagen. Låt alla få presentera sina ideer utan att bli avbrutna, innan gruppen sedan gemensamt börjar sålla bland dem.

Syftet med metoden: Individer producerar fler idéer – och ofta bättre och mer originella idéer – när de arbetar ensamma istället för i brainstorming-grupper. Det är summan av alla ensamtänkarens idéer som räknas, fem personer tänker bättre än en, bara de inte tänker tillsammans. Därför är nyckeln i Brainwriting att alla, före mötet, får möjlighet att tänka fritt.