Varför alla dessa möten?
Medarbetare och organisationer tillbringar stor del av sin arbetstid i möten. Undersökningar visar att 4 av 5 interna kommunikationskanaler är mötesbaserade. De visar också att möten i snitt upptar 30 procent av en organisations tid och resurser. Är du chef upptar det 50-80 procent av arbetstiden. Av dessa möten saknar 50 procent ett tydligt syfte och mål. Att ha möten utan syfte och mål är som att navigera utan karta; det är tidskrävande, svårt och ineffektivt.

Våra tjänster

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina möten
Vi som mötesstrateger hjälper dig att kvalitetssäkra dina möten, att dels skapa en effektfull möteskultur- och struktur och dels lyfter vi mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för att nå dina mål snabbare och med ökad kvalitet över lång tid. Vi anser att varje möte ska ge effekt. Gör det inte det för dig och din organisation idag? Tänk om och med vår hjälp kan du bli HelVis, DelVis och mötesstrateg.  Läs mer om våra tjänster »