DELVIS2

Lingsight erbjuder metoder och konkreta verktyg för att skapa effektfulla möten med hög kvalitet både vad gäller möteskulturen och strukturen. Vi utgår från vår egenutvecklade modell HelVis. Du kan även välja att bli DelVis och välja utvalda delar ur den modellen. DelVis består av delar så som t ex kartläggning av nuläge, mötesobservation, workshops med anpassade teman eller mötescoaching.

Möteskartläggning

För att veta vart man ska behöver man veta var man står. Vi hjälper till att kartlägga era möten idag och se vilka behov ni har för att skapa effektfulla möten. Kartläggningen görs genom t ex enkäter, intervjuer med olika funktioner samt att vi även gör mötesobservationer. Allt för att skapa en så god och nyanserad bild av hur er möteskultur och struktur ser ut i dagsläget.

Mötescoaching

Du som vill ha personligt stöd i upplägg och metoder och känna dig trygg i hur du som på ett framgångssätt leder möten. Det kan t ex handla om hur du som mötesledare lär dig mer om mötesteknik eller hur ni som grupp skapar en bättre struktur och kultur under era möten. Coachningen kan ske individuellt eller i mindre grupp.
Mötescoaching erbjuds i form av klippkort.
5 alternativt 10 gånger á 90 minuter.

"Mötet&" workshops om att kvalitetssäkra dina möten

Vi genomför workshops som vi kallar "Mötet&" på olika teman med syfte att kvalitetssäkra dina möten. Vi föreläser, inspirerar och ger konkreta tips på hur du och din organisation kan få effektivare, roligare och bättre möten redan idag. Våra workshops är på 45 minuter, 90 minuter eller 3 timmar.

Vill du veta mer om DelVis? Anmäl ditt intresse i formuläret nedan.

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Ditt meddelande