Idag, den 20 mars, firas FNs internationella lyckodag, detta efter att alla FNs medlemsländer i juli 2012 kom överens om att införa en internationell dag med fokus på välbefinnande och lycka – och för att uppmana till handling för en lyckligare värld.

lyckaJobbar du på en arbetsplats med en kreativ miljö? Då har du troligtvis en arbetsmiljö med mindre stress och bättre hälsa, detta enligt en chefsstudie som gjorts på hundratalet chefer på kommunala enheter, högteknologiska företag, försäkringsbolag och andra verksamheter.

Vi människor är till vår natur kreativa vilket kan ge problem om det inte ges utlopp för detta på arbetsplatsen. Det som kännetecknar kreativa arbetsplatser är att de erbjuder arbetsglädje, är öppen för nya idéer och uppmuntrar till utveckling. Det handlar också om att ange mål och om att sätta motiverande gränser och använda nya metoder.

Mötet på din arbetsplats har stor potential till att bidra till detta och som mötesledare har du många möjligheter att bidra till ett öppet och kreativt klimat. Detta genom att variera metoder utefter syfte och mål, samt sätta tydliga ramar för mötet så att deltagarna får möjlighet att testa och komma med idéer. Och det gäller att hitta balansen, för mycket frihet försämrar kreativiteten och för lite begränsar den, som mötesledare får du helt enkelt testa dig fram och hitta ert bästa sätt för ett kreativt och lyckligt mötesklimat.