Hur skapas en lönsam företagskultur? Vad är grunden till en god möteskultur och goda samarbeten och hur skapar man detta?

De frågorna besvarade vi under frukostseminariet den 2 oktober. Ulrika Schelwander på Spira Management delade med sig om hur en god samarbetskultur skapas och vi på Häxan & Fyren om hur du lägger grunden för en god möteskultur. Här är några tips från seminariet:

 

 

5 tips på hur du skapar en god möteskultur

1. Sätta nya mötesnormer                    

Medvetandegör er nuvarande mötesnorm och fastställ hur ni vill att den ska vara framöver. Hur kallar ni till exempel till möten? hur ser agendan ut? hur fastställs och kommuniceras vilken typ av möte det är? Vilka spelregler ska gälla under mötet?Ett möte behöver inte per definition vara en timme bara för att Outlook säger det. Det är ok att säga nej till ett möte om man inte tycker att man hör hemma på mötet utifrån sin roll.

2. Effektfullt före effektivt                    

Möten ska åstadkomma resultat och nytta– sätt därför mål och syfte och kommunicera ut dem tydligt. Med effekt menar vi att skapa de förutsättningar som behövs för att fatta bra beslut och nå goda resultat. Här är delaktighet och engagemang centralt och att kunna skapa ett klimat för ifrågasättande och diskussion. Det handlar inte om att snabbt rusa igenom dagordningen och hålla snabba möten. Genom att fokusera på att varje möte skall ge effekt och leda till förändring och förbättring, så kommer belastningen på både medarbetare och organisationen som helhet att minska.

3. Ha möten på kreativa platser              

Problem löses inte på samma ställe som de uppstod. För att få in nya tankar och idéer är det bra att vara på andra ställen ibland när ni jobbar. Att vara på nya och andra platser skapar mer kreativitet och ger nya tankesätt. Idag finns det dessutom massor av kreativa och inspirerande lokaler att hyra för en timme eller två.

4. Förstå konsten att leda möten                

 Det finns många välbeprövade mötestekniker och verktyg för effektiva möten, men, färdigheten som vi ser det, ligger i konsten att leda ett möte. Att leda ett möte är att för tillfället leda en grupp individer och då ligger kunskap i hur du faciliterar eller möjliggör denna grupps kapacitet en viktig kompetens. Som ledare är det du som sätter ramarna, både för mötet och för gruppen. Ramen sätter du när du har en klar uppfattning om vad som ska uppnås och hur.

5. Prata rätt saker på rätt möte               

De tre vanligaste mötestyperna är: informationsmöte, problemlösningsmöte och beslutsmöte. Tyvärr är det alltför vanligt att vi blandar ihop dessa typer av möten eller inte ens är medveten om vilken typ av möte vi har. Men om ni från början definierat vilken typ av möte det är, är det lättare att prata rätt saker på rätt möte och fokusera på det som ska avhandlas på mötet istället för att prata om annat. Då minskar belastningen på både medarbetare och organisation.