Aktuell kampanj!

Ny kampanj i december

På gång!

Möt vintern med oss, bli mästare på möten och kommunikation.

WORKSHOP. Bli mästare på att bli förstådd, i dina möten och ledarskap, i samarbete med Huvudleden
Når du inte fram med ditt budskap? Tycker du emellanåt att det är svårt att göra dig förstådd och har du svårt att förstå dina kollegor? Med kunskap om img_5318metakommunikation får du konkreta verktyg för att bli mästare på att bli förstådd – i dina möten och i ditt ledarskap.

Därför erbjuder vi workshopen ”Bli mästare på att bli förstådd – med     hjälp av metakommunikation” för dig och dina kollegor. Workshopen är under en hel eller halv dag. I workshopen lyfter vi fyra delar som finns inom metakommunikation och som påverkar oss på olika sett, inte minst i vår ledarroll. Dessa fyra är; valda sanningar, jag och du, tillstånd och sorterad feedback. Under dagen får ni lära er mer om dessa fyra delar, öva tillsammans med era kollegor samt tips på hur ni kan utveckla er kommunikation än mer.

Läs mer här


Vår 2-dagars MÖTESSTRATEGUTBILDNING
Datum: 9 och 29 november, kl 9:00-16:00 Plats: centralt i Stockholm

Vår mötesstrategutbildning är en tvådagars upplevelsebaserad ledarskaps- och organisationsutbildning. Den riktar sig till dig som vill kvalitetssäkra dina och din organisations möten.

Att kvalitetssäkra era möten handlar om att varje möte ska ge effekt. Genom att fokusera på att varje möte ska göra nytta och leda till förändring och förbättring, så kommer belastningen på både medarbetare och organisationen som helhet att minska och kvaliteten öka. Vi tror på vikten av att skapa en god balans mellan kultur och struktur och vi tror också på mötet som ett viktigt strategiskt verktyg för utveckling. En organisation som har en strategi för sina möten kan förbättra sina resultat betydligt. Under utbildningen får du reda på hur du gör detta.

Utbildningen tar upp följande:

  • Mötesledarens roll och ansvar
  • Målstyrning, planering och strategi
  • Att göra en nulägeskartläggning
  • Verktyg för dig som mötesstrateg
  • Mötesmetoder genom praktiska övningar

Målgrupp

  • Möten är en ledningsfråga och därför riktar sig denna utbildning till dig som befinner dig i en ledande position på din arbetsplats eller som leder många möten.

Läs mer och anmäl dig här