Inför workshopen "Att skapa framgång genom möten” i samband med kick-offen för sälj- och marknadsavdelningen den 17 mars kl 9-12, ber vi dig fylla i nedanstående frågor. Enkäten består av åtta frågor och tar cirka 5 minuter att besvara. Vi önskar ditt svar senast 10 mars.
  Enkätsvaren kommer endast användas under workshopen och inte spridas på annat sätt.
  Vid frågor om enkäten eller om workshopen vänligen kontakta Ulrika Lingslunde: ulrika@hxf.se. 0739-899 162
  Vi ses den 17 mars!

  1. Vilka typer av möten leder eller deltar du i under en genomsnittlig vecka?
  MåndagsmöteProblemlösningsmöteInformationsmöteBeslutsmöteIdémöteAnnat - specifiera nedan

  2. Hur stor del av din arbetstid leder eller deltar du i möten under en genomsnittlig vecka?
  0-30%31-60%61-80%81-100%

  3. Hur länge pågår mötena generellt?
  15-30 min30-60min60-90minAnnat -specifiera nedan

  4. Finns tydliga syften och mål med era möten?
  AlltidIblandSällanAldrig

  5. Varierar ni era mötesmetoder beroende på mötets syfte?
  AlltidOftaSällanAldrig

  6. Arbetar ni aktivt med att skapa förutsättningar för delaktighet i era interna möten? Utveckla gärna ditt svar.

  7. Varför håller ditt företag möten? Utveckla gärna ditt svar.

  Namn (frivilligt)

  Email (frivilligt)

  Min tjänst/befattning