DelVis

Att leda idag krävs en stor medvetenhet. En medvetenhet och förmåga att mobilisera
såväl organisation som medarbetare och att ge dem en roll att spela i förverkligandet
av strategin. För att som ledare nå sina mål krävs fokus, energi och kompetens att få
människor att samarbeta i en viss riktning. För att stärka denna medvetenhet kan du
som kund välja metoder ut vår tjänst DelVis, vilket är utvalda delar från vårt HelVis-
koncept:

Mötesstrategutbildning

Vi coachar, utbildar och stödjer dig som ledare i HelVisa möten. Vi gör det möjligt att
förbättra din förmåga att nå organisationens mål genom mötet.

Mötescoaching

Du som vill ha personligt stöd i upplägg och metoder och känna dig trygg i hur du som på ett framgångssätt leder möten. Coachningen kan ske både fysiskt och virtuellt.

Strukturering av interna rutiner

Vill du spara tid i din organisation?
Vi hjälper till att effektivisera dina eller organisationens interna rutiner. Vi
kartlägger, föreslår förbättringar och du får konkreta tips och metoder på hur du kan göra din vardag enklare.

Mötescoaching och/eller rutinstrukturering erbjuds i form av klippkort.
Individuellt 5 alternativt 10 gånger á 2 timmar.