HelVis

HelVis är modellen för medvetna och hållbara möten. Det är en strategisk process som innebär att ge din organisation verktyg och metoder för att arbeta med mötet som ett verktyg för förändring och utveckling. HelVis innebär att vi processleder dig genom delarna kartläggning av nuläge och önskat läge, mötescoaching, strategi samt uppföljning av önskat läge.

Popcornfika

Ett samtal under lättsamma former på ca 40 minuter kring ett förvalt tema. Kan med fördel genomföras på en kafferast eller fredagsfika.

Workshop/seminarie

Grupper träffas och arbetar kring ett tema med hjälp av oss som processledare. Kan användas i syfte att stärka en grupp, fortbilda sig i ett ämne eller för att få inspiration och nya perspektiv.