Möten

Alla företag och organisationer har regelbundna möten. Styrelser håller möten för att slå fast policys och riktlinjer, arbetsutskott håller möten för att fatta strategiska beslut och projektgrupper möts för att besluta om nästa steg i ett projekt. Med andra ord så utgör mötet, med en relativt enkel och stabil struktur, merparten av den laterala samordningen [...]