Hur brukar du göra när förändringar ska genomföras? Informerar du dina medarbetare när beslut om förändring redan är taget eller involverar du dina medarbetare på ett tidigt stadium, så att alla är med på banan om vad som är på gång och kommer att hända?

I förändrings- och utvecklingsprocesser är det viktigt att involvera medarbetarna, då en organisation är lika beroende av de människor som den utgörs av, som de strukturer som upprätthåller den.

Att mötas är för oss att kommunicera och att vara delaktig, och vi ser att mötet blir en framgångsfaktor för förändring när mötet prägas av just delaktighet och kommunikation.
Vid organisationsförändringar, som kräver mycket kommunikation och delaktighet, är mötet ett viktigt verktyg för att underlätta och möjliggöra dessa förändringar.

Delaktighet betyder att du involverar medarbetarna i ett förändringsarbete på ett så tidigt stadium som möjligt, och då säkerställer du samtidigt att alla är med på tåget innan förändringen kan betraktas som implementerad. Att medarbetarna är med på vägen redan från start, gör dessutom att du får en snabbare måluppfyllelse. Även kommunikation är ett strategiskt verktyg för att nå verksamhetens mål. Enligt statistik är fyra av de fem vanligaste kanalerna för att internkommunikation mötesbaserade, med andra ord så utgör mötet merparten av samordningen i en organisation.

Mötet behövs för att kommunicera, för att fånga upp frågor samt för att fatta beslut. Mötet är därför en organisations mest central delar och när det används som ett strategiskt verktyg för förändring skapas framgång för såväl medarbetare som organisation.