Vet du hur stor del av förändringsprojekt som faktiskt misslyckas?

framgangsfaktorEnligt studier är det så mycket som 60-70 procent och det vanligaste misstaget som görs är att man fokuserar för mycket på en av faktorerna i förändringsprocessen.

Anledningen till att många förändringar inte lyckas är för att gapet mellan kultur och struktur är för stort. Med kultur menar vi i detta fall, hur man agerar inom en viss organisation och med struktur, de planer, riktlinjer och policys som tas fram för att skapa organisationens ryggrad. För att befästa en ny mötesorganisation ser vi att delarna struktur och kultur behöver balanseras och utvecklas samtidigt.

Citatet ”Kulturen äter strategin till frukost”, som kommer från ledarskapsgurun Peter Drucker, är ett målande exempel på detta. Han jämför en omorganisation vid ett isberg där det som syns ovanför vattenytan är de logiska processerna. På isbergets del som står under vattenytan finns människorna, kulturen, känslor och valda sanningar. Med andra ord, kulturen både förklarar och styr handlingar.

Vi ser struktur och kultur som två delar som behöver hänga samman, och krävs att man arbetar med parallellt för att skapa ett framgångsrikt utvecklingsarbete.
Strukturen är den ryggrad som bygger och håller organisationen uppe och kulturen de gemensamma värden och normer och spelregler som finns, inte bara finns på papperet utan finns naturligt i det som görs dagligen.

Kulturen skapas av människorna i organisationen och strukturen handlar om hur arbetsuppgifter struktureras internt, och strukturen samordnas mellan enheter genom möten och via kommunikation.

Så, vad har detta med möten att göra? Jo, möten behöver en tydlig struktur för hur, när, var och varför de ska genomföras. Men, möten behöver också innefattas av människor som är delaktiga, blir medansvariga och medskapare, annars kommer de gamla invanda mönstren vara det som står över den ny önskade strukturen.