Medarbetare och organisationer tillbringar stor del av sin arbetstid i möten. Undersökningar visar att 4 av 5 interna kommunikationskanaler är mötesbaserade. De visar också att möten i snitt upptar 30 procent av en organisations tid och resurser. Är du chef upptar det 50-80 procent av arbetstiden. Av dessa möten saknar 50 procent ett tydligt syfte och mål. Att ha möten utan syfte och mål är som att navigera utan karta; det är tidskrävande, svårt och ineffektivt.

img_5274Att utveckla sin möteskultur och struktur ger bland annat ökad kvalitet och måluppfyllelse, minskad stress och snabbare implementering. Viktiga delar för att ge goda resultat och nöjda medarbetare. Motsatsen är inte så attraktiv, men alltför vanlig. Visst krävs det arbete för att komma dit, men det är inte ”rocket science” – det är greppbart – och vinsterna i insparad tid är betydande. Tid man som medarbetare kan lägga på annat.

Vi brukar leka med räkneexemplet att vi tar 50 medarbetare som sitter 30 % av sin arbetstid i möten under ett år, där hälften av mötena är ineffektiva. Detta ger en årlig kostnad på 4,7 miljoner kronor i ineffektiv tid. 4 700 000 kr. Per år. Och att utveckla sin möteskultur och struktur kräver inte mycket tid. Så kom igen, se till så varje möte ger den effekt du och din organisation önskar och behöver!