Bli mästare på att bli förstådd – med hjälp av metakommunikation

Når du inte fram med ditt budskap? Tycker du emellanåt att det är svårt att göra dig förstådd och har du svårt att förstå dina kollegor? Med kunskap om metakommunikation får du konkreta verktyg för att bli mästare på att bli förstådd – i dina möten och i ditt ledarskap.

En värdefull kompetens för att skapa effektfulla möten är att som mötesledare förstå metakommunikation, kommunikation om kommunikation. Metakommunikation handlar om att jag själv, eller i samspel med andra, kommunicerar utifrån en metaposition (helikopterperspektiv) och därifrån beskriver vad kommunikationen består av – vad som sägs, görs, tänks och upplevs. Hur jag själv och tillsammans med andra blir medveten om och reflekterar kring de beteenden, intentioner och värderingar som finns, samt hur dessa påverkar resultatet i dina möten.

Varför behövs metakommunikation i möten?
Ju mer vi i ett möte kan observera vad vi gör och hur vi uttrycker oss, desto fler medvetna och effektfulla möten kommer vi få. Vi kan ha den bästa strukturen och de mest fantastiska strategier, men om vi deltagare i mötena inte når fram i vår kommunikation har vi svårare att samverka och desto mindre nytta gör vår struktur och våra strategier. Det kan därför vara av stor betydelse att lära sig inta ett helikopterperspektiv och se vilka kommunikationsmönster jag och mina kollegor har.

Vi väljer här att lyfta fyra delar som finns inom metakommunikation och som påverkar oss på olika sett, inte minst i vår ledarroll. Dessa fyra är; valda sanningar, jag och du, tillstånd och sorterad feedback.

Del 1: Valda sanningar

”Har man ingen mössa så blir man förkyld.
Är man förkyld så blir man troligen hes.
Är man hes så måste man viska.
Den som viskar han ljuger.
Ljuger man åker man i fängelse.
Åker man i fängelse början man troligen knarka.
Knarkar man så dör man.
Så glöm för sjutton gubbar inte mössan.”

Dom valda sanningar vi möts av i vardagen är valda. Vi väljer faktiskt hur vi ser på saker,
och det baseras på vad vi tar med oss i form av erfarenheter. Valda sanningar är ett paraplybegrepp. Under det har vi förutfattade meningar, värderingar och uppfattningar men också tro, övertygelse och fördomar. Med våra valda sanningar påverkar vi nuet samtidigt som det också påverkar våra framtida val.

Tips! Träna på valda sanningar

  • Öva på att inte värdera, bara konstatera. Vilka konkreta argument har du för din ”sanning”?
  • Reflektera över dina egna valda sanningar. Vad beror dem på och hur påverkar dem dig?

Del 2: Jag och du

stafett

”Ett vi som inte är på bekostnad av någon, är ett jag och du i balans”

Det är lätt att vi tar för liten eller för stor plats i samspelet med andra, då skapar vi ett jag och du i obalans. Det kan handla om att vi säger ja (eller nej) för mycket, att vi uttrycker oss som ”man” istället för ”jag”, att vi tar över ansvaret för andra eller att vi missbrukar oss själva i olika former. Det kan också handla om att vi förväntar oss att andra ska uppmärksamma ens behov utan att man egentligen uttalat det.

 

Tips! Träna på jag och du:

  • Ta ansvar för dig själv och dina handlingar
  • Värna om din hälsa och det som du mår bra av
  • Träna på att ta och få plats när det gäller saker som rör dig själv
  • Träna på att undersöka vad du vill
  • Tala om vad du vill
  • Träna på att säga JAG istället för man

Del 3: Tillstånd

take-a-smile

”Vilket tillstånd vill du skapa?”

Våra intentioner, våra drivkrafter skapar våra tillstånd. Tillstånd är substantiv och adjektiv, beteenden är verb. Det är våra intentioner, och valda sanningar, som skapar våra beteenden. Alla har ansvaret att skapa sitt/sina tillstånd i mötena. Tillstånd smittar, så du som mötesledare, bestäm vilket/vilka tillstånd du vill ha under mötet – då har du gjort ditt bästa för att skapa effektfull energi in i mötet.

Tips! Öva på att skapa tillstånd inför möten:
När du planerar nästa möte, bestäm dig för vilket tillstånd du vill ha under mötet. Ska du vara glad, fokuserad, motiverad, osv. Innan och under mötet checka så du har det tillstånd du önskar. Håller du det mötet igenom? Testa och du kommer se att det faktiskt gör skillnad både på dig själv och mötet!

Del 4: Sorterad feedback

flat vector business communication and connection business conceptDet är viktigt att i möten skapa ett klimat där feedback ingår som en naturlig del, men det är också viktigt att det sker respektfullt. Feedback är en gåva att både ge och få men det kräver att ha några saker på plats innan.

För det första, vill personen få feedback? Om svaret är ja, så blir nästa frågor när, var och hur vill personen få feedbacken? Svaret på dem frågorna har endast personen som ska få feedback. Det är sedan av största vikt att skilja på person och prestation och att ”gå ur din egen känsla”, d v s att distansera dig från dig själv. Kom ihåg, då vi har våra egna valda sanningar, så är det endast MIN tolkning och upplevelse av en situation eller prestation. INTE en absolut sanning.

Sorterad feedback handlar om att ge feedback endast på det som de facto skett, utan dina valda sanningar i form av tolkningar och generaliseringar, inte heller dina känslor skall blandas in. Feedbacken är till för mottagaren inte din egen upplevelse.

Tips! Öva på att ge sorterad feedback:
Formulera dig:

  1. Jag såg…. Jag hörde…
  2. Jag tyckte om… jag undrade om… jag tänkte … jag föreslår följande…

Undvik ”Jag kände…”, det är väldigt lätt att det då blir okonstruktivt och svårt för den som får feedbacken att göra något med informationen. Tänk på att det är DIN upplevelse, din känsla, din valda sanning.

De delar vi presenterat i detta inlägg är fyra av de tio grundsorteringar som ingår i ramen metakommunikation. Metakommunikation är en fantastisk kompetens och oerhört berikande. Den tar tid att lära sig till fullo och kräver mycket övning, men vilken vinst det blir när den sedan är en naturlig del av hur du väljer att agera och reagera på situationer som uppstår i till exempel möten, i grupper och mellan enskilda individer.

Vill du, kanske tillsammans med dina kollegor, lära er mer om metakommunikation och förbättra era kommuniksationssätt? Kom då på vår workshop ”Bli mästare på att blir förstådd” 25 oktober eller kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop just för er. Läs mer och anmäl dig här. Sista anmälningsdag 15 oktober

I samarbete med Charlotte Alexandersson på Huvudleden.

img_5318